Avdelningar

Här på Backstugans förskola finns två avdelningar, lila och rosa. På rosa avdelningen finns plats för ungefär 14 barn i åldrarna 1-3 år. På lila ryms ungefär 22 barn mellan 3-6 år. Vi eftersträvar att barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek, enligt skollagen.
Öppettiderna är för närvarande 06.30-17.30. Varje morgon samlas alla barnen på rosa avdelningen och ungefär 07.30 går alla större barn vidare till lila avdelningen. Klockan 08.00 serverar vi frukost, 11.30 dukar vi fram lunch och14.30 äter vi mellanmål. Maten lagar vi själva på förskolan.

Rosa

Lila

Tillbaka