Personal

I personalgruppen på Backstugans förskola finns både förskollärare och barnskötare.

Vi är indelade i två arbetslag där det på respektive avdelning finns en avdelningsansvarig förskollärare.

På Backstugan arbetar (övre rad) Lotta Lundh, Maria Berglund, Lena Eriksson, Tina Persson, Rektor Susanne Ekman.

(nedre rad) Hanna Eriksson, Ulrica Halvarsson, Linda Westberg och Ida Skoglund.