Om förskolan

Vi vill ha en förskola där barnen har inflytande och är delaktiga och tillsammans med oss vuxna ansvarar för närmiljön och naturen. De får aktivt delta i ett demokratiskt klimat där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet och utveckla sin identitet. Tanken bakom detta är att barn som får ta ansvar efter sina egna förutsättningar känner att de behövs och att de är viktiga. Genom detta stärks de i sin självkänsla och i sin ansvarsmedvetenhet.

Vi vill också ha ett varmt och tillmötesgående klimat i barngruppen och att vi vuxna skall upplevas som positiva förebilder.

Vad kostar en plats hos oss?
Backstugan tillämpar sig av maxtaxan, precis som alla andra kommunala förskolor. Barnomsorgsavgiften betalas enligt gällande maxtaxeavgift till Bollnäs Kommun.
Kontrakt för din förskoleplats skriver du hos oss på Backstugan.

Alla barn vars vårdnadshavare är föräldralediga, arbetslösa eller har sjukersättning är inskrivna som deltidsbarn, 15-timmar/vecka. Vi förbehåller oss rätten att bestämma tiderna för 15-timmars barn utifrån förskolans verksamhet och förutsättningar. Ta kontakt med oss och hör vad som gäller.

Kortfakta om Backstugan
Backstugan ligger på Vråkvägen på Ren i Bollnäs. Startades 1986 som en försöksverksamhet. Förskolan drivs med en ansvarspedagogisk inriktning där barn och vuxna gemensamt ansvarar för vår miljö och att de dagliga sysslorna blir utförda. Personalen delar på alla förekommande arbetsuppgifter och vi lagar all mat själva i eget kök på förskolan. Vi lagar nästan all mat från grunden för att servera barnen näringsriktig mat enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, av förskolans kock, Malin Lodin.

Sedan 1 juli 1993 drivs Backstugan som en fristående förskola av personalkooperativet. Vi är en ekonomisk förening och här arbetar både förskollärare och barnskötare. Här finns två avdelningar, lila och rosa.

På rosa finns plats för ungefär 14 barn i åldrarna 1-3 år.

På lila avdelningen ryms ungefär 22 barn mellan 3-6 år.