Rosa

Rosa avdelningen

I vår verksamhet arbetar vi utifrån Lpfö 18 och dess mål och riktlinjer.

Vi arbetar dagligen med grundstenarna matematik, språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik samt motorik som vi väver in i det dagliga arbetet.

Våra grundläggande värderingar är att utveckla förmåga till, empati, omtanke och medkänsla.

Vi möter karaktärer i vardagen som ”Kanin och Igelkott”, dom hjälper oss att jobba med värdegrund, jämställdhet och genus, samtidigt som dom hjälper oss att arbeta med språk, matematik och skapande.

Vi är en Mulleförskola och träffar vår kompis ”Knoppen”, från Friluftsfrämjandet. Knoppen möter vi oftast ute i naturen och hen lär oss vad som finns i naturen och dess kretslopp.

VI VILL ALLTID VETA
var vi når dig. Arbetar eller vistas Du på annat ställe än vanligt – lämna ett telefonnummer där vi kan nå dig.

ETT AKTUELLT SCHEMA
med barnets tider vill vi alltid ha.

RING OSS
om barnet blivit sjukt eller om Du är försenad vid lämning / hämtning på

073 637 26 36 eller 076 147 76 20

BARNETS KLÄDER 
skall vara märkta.