Rosa

Rosa avdelningen

För att uppnå målen i Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev 2016) arbetar vi efter en modell vi valt att kalla ”lärandets träd”.

Vi utgår ifrån trädets rötter som vi indelat i följande teman:

-Språk och kommunikation -Matematik -Naturvetenskap och teknik -Motorik -Socialutveckling

Utifrån dessa teman fyller vi trädets grenar med aktiviteter som vi utifrån det enskilda barnets intressen och utveckling skapar.

 

VI VILL ALLTID VETA
var vi når dig. Arbetar eller vistas Du på annat ställe än vanligt – lämna ett telefonnummer där vi kan nå dig.

ETT AKTUELLT SCHEMA
med barnets tider vill vi alltid ha.

RING OSS
om barnet blivit sjukt eller om Du är försenad vid lämning / hämtning på 0278- 155 71.

BARNETS KLÄDER 
skall vara märkta.