Rosa

Rosa avdelningen

Vi arbetar efter  Läroplan för förskolan Lpfö 18

Vår grundläggande värdena är att utveckla förmåga till, empati, omtanke och medkänsla.

Vi arbetar dagligen med grundstenarna, -Social utveckling -Språk och kommunikation,    Matematik, -Naturvetenskap och teknik -Motorik där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

VI VILL ALLTID VETA
var vi når dig. Arbetar eller vistas Du på annat ställe än vanligt – lämna ett telefonnummer där vi kan nå dig.

ETT AKTUELLT SCHEMA
med barnets tider vill vi alltid ha.

RING OSS
om barnet blivit sjukt eller om Du är försenad vid lämning / hämtning på

073 637 26 36 eller 076 147 76 20

BARNETS KLÄDER 
skall vara märkta.