Personal

I personalgruppen på Backstugans förskola finns både förskollärare och barnskötare.

Vi är indelade i två arbetslag där det på respektive avdelning finns en avdelningsansvarig förskollärare.

På Backstugan arbetar (övre rad) Susanne Ekman, Tina Persson, Lena Eriksson, Maria Berglund, Hanna Eriksson.

(nedre rad) Ulrika Halvarsson, Ida Skoglund, Ulla Falk, Lotta Sundström och Linda Westberg.

Susanne Ekman är rektor.