Personal

I personalgruppen på Backstugans förskola finns både förskollärare och barnskötare. Vi är indelade i två arbetslag. Ett för rosa avdelning och ett för lila där det finns en avdelningsansvarig förskollärare.

På Backstugan arbetar Susanne Ekman, Lena Eriksson, Ulrica Halvarsson, Lotta Sundström, Tina Persson, Linda Westberg, Ulla Falk, Ida Skoglund, Maria Berglund.

Susanne Ekman är förskolechef.