Lila

Lila avdelningen

I vår verksamhet arbetar vi utifrån Läroplanen Lpfö 18 och dess mål och riktlinjer. Vi arbetar dagligen med grundstenarna matematik, språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik samt motorik som vi väver in i det dagliga arbetet.

Vi arbetar just nu med grupper som utgår ifrån det som fångar barnens intresse och nyfikenhet.

Vi är utomhus mycket för att stärka grovmotoriken. Att vara i skogen ger goda tillfällen att lära om djur och naturvetenskap och teknik.

Nyfikenheten och lusten att lära är grunden och utgångspunkten för det fortsatta arbetet med gruppen. Med detta som grund utmanar vi barnen att söka ny kunskap där vi tillsammans lär oss genom att på olika sätt ta reda på svaren på barnens frågor.